WorldEdit

Плагін для Bukkit, який представляє собою простий в викоритсанні редактор мапи Minecraft. Дідтримує як одиночну так і мультиплеер й дозволяє: редактувати тисячі блоків в обраному регіоні одразу, використовувати більше 100 функцій для редагування мапи та усунення різних проблем та багато іншого. Розробкою плагіну займається компанія sk89q.

Плагін WorldEdit підтримує платформи: PCPE

Відео

Посилання

Команди

/ We - Список команд WorldEdit
/ We tz -Встановити вашу часову зону
/ We help [command] Показати допомогу по певній команді або вивести список всіх команд
/ We version - Показати поточну версію WorldEdit
/ We reload - Перезавантажити WorldEdit
// Fast - Вкл. / Викл. швидкий режим
// Searchitem [-b / -i] <query> - Знайти предмет або блок який мыстить у назві <query> (показати його id), [-b] - шукати лише серед блоків, [-i] - шукати тільки серед предметів
// Limit <limit> - Встановити максимальну кількість блоків <limit>, що використовується при командах. Діє тільки на вас. Використовується для запобігання катастрофічним інцидентів.

Переміщення

/ Thru - Пройти крізь стіни
/ Unstuck - Звільнитися при застряванні в блоці
/ Ascend - Піднятися на рівень вгору
/ Descend - Спуститися на рівень вниз
/ Jumpto - телепортувати на позицію, куди ви дивитеся
/ Ceil [clearance] - Піднятися на поверхню
/ Up [distance] - Піднятися вгору на відстань [distance]


Операції з біомом

/ Biomelist - Список всіх доступних быомів
/ Biomeinfo [-p / -t] - Показати біом, в якому перебуває зазначений блок, за замовчуванням це блоки у вашому виділенні, [-p] - блок на якому ви стоїте, [-t] - блок на який ви дивитеся
// Setbiome [-p] <biome type> - Змінити тип біома, в якому ви перебуваєте на <biome type> (Forest - ліс, Desert - пустеля, Plains - рівнина, Swampland - болото, Jungle - джунглі, Ice Plains - снігова рівнина, Taiga - тайга, Extreme Hills - гори, Ocean - океан, Mushroom Island - грибні острови, Hell - нижній світ, Sky - світ дракона) [-p] - змінити тип біома для блоку на якому ви стоїте

Створення

// Hcyl <block> <radius> [, <radius>] [height] - Створити порожній циліндр з блоку <block> з радіусом <radius> і висотою [height]. При вказівці через кому другого радіуса [, <radius>] створиться еліптичний циліндр, де перше число буде північним і південним радіусом, а друге - східним і західним

// Cyl <block> <radius> [, <radius>] [height] - Створити циліндр з блоку <block> з радіусом <radius> і висотою [height]. При вказівці через кому другого радіуса [, <radius>] створиться еліптичний циліндр, де перше число буде північним і південним радіусом, а друге - східним і західним

// Hsphere <block> <radius> [, <radius>, <radius>] [raised? true / false] - Створити порожню сферу з блоку <block> c радіусом <radius>. При вказівці через кому другого і третього радіусів [, <radius>, <radius>] створиться еліпсоїд, де перше число буде північним і південним радіусом, друге - верхнім і нижнім, а третє - східним і західним. Raised може приймати значення true і false, якщо true, то центр сфери зміститься вгору на його радіус (ви опинитеся внизу сфери), false стоїть за умовчанням і його не потрібно вказувати

// Sphere <block> <radius> [, <radius>, <radius>] [raised? true / false] - Створити сферу з блоку <block> c радіусом <radius>. При вказівці через кому другого і третього радіусів [, <radius>, <radius>] створиться еліпсоїд, де перше число буде північним і південним радіусом, друге - верхнім і нижнім, а третє - східним і західним. Raised може приймати значення true і false, якщо true, то центр сфери зміститься вгору на його радіус (ви опинитеся внизу сфери), false стоїть за умовчанням і його не потрібно вказувати

// Hpyramid <block> <size> - Створити порожню піраміду з блоку <block> розміром <size>
// Pyramid <block> <size> - Створити піраміду з блоку <block> розміром <size>
// Generate [-h / -r / -o / -c] <block> & lt; expression & gt; - Згенерувати фігуру з блоку <block>, [-h] - згенерувати порожню форму, [-r] - Використовувати сирі Minecraft координати, [-o] - крім зсуву від розміщення, [c] - крім офсетного селекційного центру. Якщо ні [-або], ні [-r], то вибір відображається на -1..1

/ Forestgen [size] [type] [density] - Створить ліс площею [size] x [size] з типом дерев [type] і щільністю [density] (від 0 до 100)
/ Pumpkins [size] - Створить гарбузний ліс на площі [size] x [size]

Виділення

// Chunk [-s] - Виділити весь чанк, в якому ви перебуваєте, [-s] - розширити поточне виділення, щоб воно включало всі чанкі з яких складається
// Pos1 - Призначити першою позицією для виділення блок на якому ви стоїте
// Pos2 - Призначити другу позицію для виділення як блок на якому ви стоїте
// Hpos1 - Призначити першу позицію для виділення як блок на який ви дивитеся
// Hpos2 - Призначити другу позицію для виділення як блок на який ви дивитеся
// Wand - Отримати предмет для виділення (дерев'яну сокиру за замовчуванням)
/ Toggleeditwand - Ввм. / Вимк. функціональність предмета для виділення
// Sel <cuboid / extend / poly / ellipsoid / sphere / cyl> - Вибрати форму виділення регіону (cuboid - паралелепіпед; extend - те ж, що і cuboid, але при установці другої точки регіон розширюється, не втрачаючи первісного виділення; poly - виділяє тільки в площині; cyl - циліндр; sphere - сфера; ellipsoid - еліпсоїд (капсула), ліва кнопка - центр, правою кнопкою задаєте радіуси)
// Desel - Прибрати поточне виділення
// Contract <amount> <reverse-amount> [direction] - Зменшити обраний регіон у вказаному напрямку [direction], якщо вказано число <reverse-amount> - то і в протилежному напрямку, якщо [direction] відсутня - в напрямку, куди ви дивитеся
// Expand <amount> <reverse-amount> [direction] [vert] - Збільшити обраний регіон у вказаному напрямку [direction], якщо вказано число <reverse-amount> - то і в протилежному напрямку, якщо [direction] відсутня - в напрямку, куди ви дивитеся
// Inset [-h / -v] <amount> - Звузити обраний регіон в кожному напрямку на <amount> блоків, [-h] - звузити тільки горизонтально, [-v] - звузити тільки вертикально
// Outset [-h / -v] <amount> - Розширити обраний регіон в кожному напрямку на <amount> блоків, [-h] - розширити тільки горизонтально, [-v] - розширити тільки вертикально
// Shift <amount> [direction] - Перемістити регіон вибору на відстань <amount> в напрямку [direction]. Вміст регіону не переміщається
// Distr [-c / -d] - Показати розподіл блоків (типи і кількість) у виділеному регіоні, [-c] - показати розподіл блоків в буфері обміну, [-d] - поділяє однакові типи блоків з різними даними (типи деревини , кольору шерсті і т.д.)
// Count [-d] <block> - Показати кількість певних блоків <block> у виділенні регіоні, [-d] - поділяє однакові типи блоків з різними даними (типи деревини, кольору шерсті і т.д.)
// Size [-c] - Показати інформацію про виділений регіоні, [-c] - показати інформацію про вміст буфера обміну
Операції з регіоном
// Hollow [<thickness> [<block>]] - видовбали зсередини об'єкт, що знаходиться у виділеному регіоні, залишивши стінки завтовшки <thickness> блоків. Опціонально можна замінити видовбану область блоком <block>
// Overlay <block> - Покрити поверхню у виділеному регіоні блоком <block>
// Naturalize - Покласти зверху 3 рівня бруду і камінь під нею
// Walls <block> - Оточити виділений кубоід чотирма стінами з блоку <block>
// Faces <block> - Побудувати стіни, підлога і стеля (коробку) навколо виділеного кубоід з блоку <block>
// Smooth [-n] [iterations] - Згладити (зробити реалістичніше) обраний регіон з інтенсивністю [iterations], [-n] - згладжувати тільки натуральні (природні) структури
// Regen - Заново згенерувати виділений регіон (відновити початковий вигляд)
// Deform [-r / -o] - Зі стисненням деформувати виділений регіон
// Replace [-f] <from-block> <to-block> worldedit.region.replace Замінити певні блоки <from-block> іншими блоками <to-block> у вибраному регіоні (при вказівці тільки <to-block> замінює ними всі блоки)
// Stack [-s / -a] [count] [direction] - Продовжити виділений регіон на [count] блоків у напрямку [direction], [-a] - пропустити блоки повітря, [-s] - Переміщує виділення на останньому складені копії
// Set <block> - Заповнити весь виділений регіон блоком <block>
// Move [-s] [count] [direction] [leave-id] worldedit.region.move Зрушити блоки у виділеному регіоні на <count> блоків в напрямку <direction> і замінити решта блоки на <leave-id>, [ -s] - cдвігает виділення до цільового місцю розташування
// Center - Встановити центральний блок (блоки) виділеного регіону

Операції з чанками

/ Chunkinfo - Показати інформацію по чанк в якому ви перебуваєте
/ Listchunks - Показати список чанків, які включає ваше виділення
/ Delchunks - Видалити чанкі, які включає ваше виділення

Операції з буфером обміну

// Schematic - Показати команди для роботи з файлами
// Schematic list [-d / -n] - Показати список доступних файлів
// Schematic formats - Показати список доступних форматів
// Schematic load [-f] [format] <filename> - Завантажити файл під ім'ям <filename> у форматі [format]
// Schematic save [format] <filename> - Зберегти файл під ім'ям <filename> у форматі [format]
/ Clearclipboard - Очистити буфер обміну
// Load - Завантажити файл
// Save - Зберегти файл
// Copy - Скопіювати вибраний регіон, [-e] - для копіювання сутностей в ньому
// Rotate <angle-in-degrees> - Повернути вміст буфера обміну на <angle-in-degrees> градусів (90, 180, 270)
// Flip [-p] [dir] - Відбити вміст буфера обміну в напрямку [dir], при вказівці [-p] відбивається навколо гравця, а не навколо центру виділення
// Cut [-e] [leave-id] - Вирізати вибраний регіон і замінити його блоками [leave-id], [-e] - для вирізання також сутностей в ньому
// Paste [-o / -a] - Вставити вміст буфера обміну, [-o] - вставити в початкової позиції, [-a] - пропустити блоки повітря при вставці

Управління знімками

/ Snapshot - Показати команди для роботи зі знімками
/ Snapshot use <snapshot> - Вибрати знімок <snapshot> для його використання
/ Snapshot sel - Вибрати знімок базуючись на id в списку
/ Snapshot list [num] - Показати список знімків
/ Snapshot after <date> - Вибрати найближчий знімок після дати <date>
/ Snapshot before <date> - Вибрати найближчий знімок перед датою <date>
/ Restore [snapshot] - Відновити виділення з знімка [snapshot]
Управління історією дій
// Clearhistory - Очистити історію
// Undo [num-steps] [player] - Скасувати останню команду або певну кількість [num-steps] команд для гравця [player]
// Redo [num-steps] [player] - Повернути останню скасовану команду або певну кількість [num-steps] команд для гравця [player]

Суперкірка

/ Superpickaxe - Вибрати режим суперкіркі
/ Superpickaxe area <range> - Переключити суперкірку в режим видалення зони радіусом <range> (від 1 до 5)
/ Superpickaxe recur <range> - Переключити суперкірку в режим видалення цілого кубоід певних блоків при ударі в його центр
/ Superpickaxe single - Переключити суперкірку в режим одиничного видалення блоків
//worldedit.superpickaxe Вкл. / викл. функціональність суперкіркі

Інструменти

/ Tool - При додаванні tool перед будь-який з наступних команд можна прив'язати до предмета в руці інструмент, який заміщає його пряме призначення і використовується ПКМ
/ Repl <block> - Інструмент заміщення будь-яких блоків на блок <block>
/ Cycler - Інструмент циклирования даних блоку (зміна кольору шерсті, типу деревини і т.д.)
/ Floodfill <pattern> <range> - Інструмент заливки (зміна однотипних дотичних блоків в радіусі <range> на блок <pattern>)
/ Deltree - Інструмент видалення літаючих шматків дерев
/ Farwand - Інструмент виділення на відстані
/ Lrbuild <leftclick> <rightclick> - Інструмент руйнування та будівництва на відстані
/ Info worldedit.tool.info Інструмент інформації про блок
/ Tree [type] - Інструмент генерації дерев типу [type]
/ Brush sphere [-h] <type> [radius] - Вибрати кисть створення сфери з радіусом [radius], типом блоків <type>, порожнистої при вказівці [-h]
/ Brush cylinder [-h] <type> [radius] [height] - Вибрати кисть створення циліндра з висотою [height], радіусом [radius], типом блоків <type>, полого при вказівці [-h]
/ Brush smooth [-n] [radius] [iterations] - Вибрати кисть згладжування поверхні радіусом [radius], з інтенсивністю [iterations], [-n] - згладжувати тільки натуральні (природні) структури
/ Brush gravity [-h] [radius] - Вибрати кисть симуляції гравітації (змушує блоки падати) на [radius] блоків вниз
/ Brush butcher [-p / -a / -n / -g / -b / -f / -l] - Вибрати кисть знищення мобів, [-p] - також вбити вихованців, [-n] - також вбити NPC, [ -a] - також вбити тварин, [-g] - також вбити гальмові, [-b] - також вбити інших мобів, [-f] - об'єднати всі попередні, [-l] - вдарити блискавкою по кожному вбивати мобу
/ Brush clipboard [-a] - Вибрати кисть буфера обміну, [-a] - пропустити блоки повітря
/ Brush ex - Вибрати кисть гасіння пожежі
/ Mat <mat> - Задати матеріал кисті <mat>
/ Size <size> - Задати розмір кисті <size> (максимум 6)
/ Mask <mask> - Задати маску кисті <mask>
/ Range - Задати діапазон кисті
/ None - Відв'язати інструмент від предмета в руці

Утиліти

// Toggleplace - Переключити між першою виділеної позицією і вашим поточним становищем, як ніби ви знаходитесь на першій позиції (корисно при використанні команд, які діють навколо блоку на якому ви перебуваєте)
// Gmask [mask] - Задати глобальну маску [mask]
// Snow [radius] - Покрити снігом територію радіусом [radius]
// Thaw [radius] - Прибрати сніг на території радіусом [radius]
// Fill <block> <radius> [depth] - Заповнити отвори блоком <block>, в радіусі <radius> і в глибину [depth]
// Fillr <block> <radius> - Рекурсивно заповнити отвори блоком <block>, в радіусі <radius>
// Fixlava <radius> - Вирівняти рівень лави в радіусі <radius>
// Fixwater <radius> - Вирівняти рівень води в радіусі <radius>
// Removeabove [size] [height] - Виконати отвір в [size] блоків над вашою головою на висоту [height]
// Removebelow [size] [height] - Виконати отвір в [size] блоків під вашими ногами на глибину [height]
// Removenear [block] [size] - Видалити блоки [block] в зоні розміром [size] навколо вас
// Replacenear [-f] <size> <from-id> <to-id> worldedit.replacenear Замінити блоки <from-id> на блоки <to-id> в зоні розміром <size> навколо вас
// Ex [radius] - Загасити всі пожежі в радіусі [radius] блоків
/ Butcher [-p / -a / -n / -g / -b / -f / -l] [radius] - Вбити всіх ворожих мобів в радіусі [radius] блоків, [-p] - також вбити вихованців, [- n] - також вбити NPC, [-a] - також вбити тварин, [-g] - також вбити гальмові, [-b] - також вбити інших мобів, [-f] - об'єднати всі попередні, [-l] - вдарити блискавкою по кожному вбивати мобу
/ Remove <type> <radius> - Видалити всі сутності типу <type> в радіусі [radius]
// Help - Показати список всіх доступних команд або допомога по певній команді
// Green [radius] - Озеленити (замінити бруд травою) зону в радіусі [radius]
// Drain <radius> - Осушити басейн води / лави в радіусі <radius> (ви повинні знаходиться біля нього або в ньому)

Скріпти

/.s [args ...] - Виконати попередній скріпт з аргументами [args ...]
/ Cs [removed] [args ...] - Виконати скріпт [removed] з аргументами [args ...]
/[removed].js [args ...] - Виконати скріпт JS з аргументами [args ...]

Обговорення WorldEdit

 • 08.03.2019 07:39
  ne_pre_delaxКлассное описание команд

 • 21.08.2018 13:53
  sky_adidasHi :v
 • 03.05.2018 16:37
  misha_meleshchenkoкак скачать?

 • 31.03.2018 14:32
  Denisита
 • 25.08.2017 06:49
 • 14.08.2017 14:17
  faki.kornevчтобы плагин устонавить создай папку и переменуй её в plugins
 • 03.03.2017 21:56
  23fallccan i play to

 • 19.02.2017 09:43
  Denisу меня вопрос как установить worldedit скажите плиз!!
  на одиночню
 • 28.12.2016 16:25
 • 02.08.2016 12:36
  Bahadırbahadir sizan

0

Рейтинг

87

Версій

Версії WorldEdit

7.0.0 377
6.1.9 203
6.1.8 119
6.1 101
unspecified 100
6.1.7 88
6.0 46
6.1.3 38
5.7 34
5.6.2 26
6.1.5 24
5.6.3 17
5.5.2 14
6.1.2 9
5.5.8 9
6.1.6 4
1.13.77 4
6.0.2 3
5.6 3
6.1.1 2
1121 1
3.2 1
1.13.76 1
5.3 1
6.0.0 1
5.6.1 1
17 1